La Central del Circ és un espai de creació, investigació, entrenament, assaig i formació continuada destinat a artistes professionals de les arts del circ de totes les procedències i disciplines, que forma part de la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona.

Treballa per donar suport a les arts del circ i acompanyar els projectes artístics en els àmbits de la creació, la gestió, la producció i la difusió, generant sinergies amb altres arts i promovent la interrelació a través de xarxes en l’àmbit local, nacional i internacional.


Convivència

La Central del Circ és un espai lliure de violència i compromès amb la creació d’un entorn segur i respectuós per a tothom. No s’admeten comentaris ni actituds que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, orientació sexual, identitat de gènere, naixement o qualsevol altra condició personal o social.

Qualsevol acte de violència o discriminació és considerat inacceptable i es prenen mesures immediates per abordar els incidents que es pugui produir. Es disposa de protocols per gestionar aquestes situacions i oferir suport a les persones afectades.

Transparència

Història
Missió i objectius
Publicacions - fanzines
Antiviolències
Sostenibilitat

Espais

La Central del Circ compta amb una sèrie d’espais que poden ser posats a disposició de tercers per a la realització d’esdeveniments, filmacions, trobades, congressos, assajos, etc. en règim de lloguer, sempre que sigui compatible amb l’activitat principal del centre. L’empresa interessada en realitzar un esdeveniment a les instal·lacions de La Central pot posar-se en contacte amb nosaltres per tal de gestionar els espais que poden ser del seu interès, horaris i preus.

Més informació