Creació i recerca

Som espai d’experimentació d’idees i continguts per als/les artistes i un centre de recursos per contribuir a la recerca i la creació de circ a Catalunya, establint connexions tant dins com fora del territori. Així, volem esdevenir un espai de trobada entre generacions, tècniques i procedències.

 

RESIDÈNCIES

El nostre programa de residències, Trànsits, acull cada any més d’una quinzena d’artistes i companyies professionals de circ contemporani, principalment del territori però també d’arreu del món.

El programa Trànsits inclou diversos formats de residències, pensats pels diferents moments que es viuen durant un procés de creació. S’emmarquen en dues grans línies: creació i recerca.

La convocatòria per seleccionar als i les artistes es publica anualment el mes de novembre.

 

VEURE TOTS ELS TRÀNSITS

Compartir processos

Compartir el treball en curs és una etapa essencial de qualsevol procés creatiu. Sigui una matèria encara fràgil que busca el seu camí, o escenes consolidades que necessiten sentir la reacció del públic, tots els formats de mostres tenen el seu moment i interès. Sempre són una oportunitat per descobrir nous universos i estètiques.

FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT

La formació continuada és una part primordial en el desenvolupament de la vida professional dels i les artistes de circ i per això és un objectiu central del nostre projecte. A més, creiem que la formació és també una eina per fomentar la reflexió.

A banda de les activitats proposades en el marc del programa Espai d’Acompanyament, el treball entorn de la formació està orientat des de dos vessants: d’una banda, des d’una perspectiva enfocada a l’experimentació i la recerca, amb el format dels tallers d’artista; i d’altra banda, des d’un punt de vista centrat en la tècnica de circ, amb els tallers de tècnica proposats per usuaris i usuàries.

REFLEXIÓ

El circ contemporani necessita una reflexió sobre la pròpia definició i desenvolupament des dels estudis i la pràctica artística. L’objectiu d’aquesta àrea és investigar i reconèixer les propostes que comparteixen artistes i creadors/es des de diferents mirades, per a una comprensió general, formant l’essència d’un circ nodrit per la pròpia disciplina i reflexió.

PROJECTES INTERNACIONALS

La Central treballa en xarxa amb altres centres de creació i diferents tipus d’entitats, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Els projectes que desenvolupem tenen tres grans objectius: possibilitar la mobilitat dels i les artistes i l’intercanvi d’experiències entre professionals de diferents contextos i horitzons; connectar La Central del Circ amb altres centres de creació que contribueixen a la projecció del circ català en el context europeu i més enllà; i apropar el circ a nous públics, posicionant-lo com un art.

Veure projectes internacionals