La Central del Circ és un espai de creació, investigació, entrenament, assaig i formació continuada destinat a artistes professionals de les arts del circ de totes les procedències i disciplines, que forma part de la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona.

Treballa per donar suport a les arts del circ i acompanyar els projectes artístics en els àmbits de la creació, la gestió, la producció i la difusió, generant sinergies amb altres arts i promovent la interrelació a través de xarxes en l’àmbit local, nacional i internacional.


Convivència

El projecte de La Central del Circ, gestionat per l’APCC, neix l’any 2008 de la confluència de tres voluntats: d’una banda, la voluntat de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) de generar espais on poder entrenar, assajar, crear, investigar i formar-se en les condicions necessàries. D’altra banda, la voluntat de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de reconèixer el circ com un art estratègic i incorporar-lo en el mapa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona. I finalment, la voluntat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, recollida al Pla Integral de Circ de Catalunya, segons el qual era necessari dotar al sector català del circ d’un espai amb les eines i recursos adequats per a la pràctica del circ que mai fins llavors no havia tingut.

Primer s’instal·la temporalment a la carpa del Parc del Fòrum de Barcelona i el març del 2011 es trasllada a la seva seu definitiva, un espai de 3.500 m², també al Parc del Fòrum, sota les plaques fotovoltaiques, format per una gran sala d’entrenament, diverses sales per a la recerca i creació artística i una sala d’exhibició.

Transparència

Història
Missió i objectius
Publicacions - fanzines
Antiviolències
Sostenibilitat

Espais

La Central del Circ compta amb una sèrie d’espais que poden ser posats a disposició de tercers per a la realització d’esdeveniments, filmacions, trobades, congressos, assajos, etc. en règim de lloguer, sempre que sigui compatible amb l’activitat principal del centre. L’empresa interessada en realitzar un esdeveniment a les instal·lacions de La Central pot posar-se en contacte amb nosaltres per tal de gestionar els espais que poden ser del seu interès, horaris i preus.

Més informació