Entrenament

El manteniment físic i l’assaig són pràctiques indissociables de la creació, desenvolupament i professionalització del circ. Per això, és central a la nostra feina com a espai de creació i suport als i les artistes.

Entrenar a La Central

A La Central del Circ tenim l’entrenament i l’assaig al bell mig del nostre projecte, tant físicament com conceptualment. La sala d’entrenament és un dels atractius principals del nostre edifici, un espai excepcional totalment equipat per a la pràctica de gairebé totes les disciplines circenses, amb una superfície total de 650 m² i una alçada de 8,7 m.

En el circ l’entrenament va més enllà de l’activitat física diària i el manteniment individual. La sala d’entrenament és un espai de trobada, intercanvi i prova. El contacte diari entre els/les artistes és generador de projectes i de noves configuracions artístiques. A més, molts i moltes artistes d’arreu d’Europa i d’altres llocs aprofiten una estada a Barcelona per venir a conèixer el centre i entrenar-hi.

Des de La Central, oferim també entrenament compartit amb La Grainerie i La Cascade, a França.

Serveis

Lloguer de sales de creació
Gimnàs
Sessions amb fisioterapeutes
Espai per material d'entrenament
Magatzem de material
Taller
Cuina i espais comuns
Zona de coworking
Sala Polivalent

NORMATIVA I SEGURETAT

Sala d’entrenament
Materials per l’entrenament
Armaris de materials i magatzem
Vestidors
Treball segur
Cuina i espai de lleure
Reglament de règim intern

TROBADES ENTRE ARTISTES

La Central cedeix l’espai per a la realització d’algunes activitats autogestionades pels usuaries i usuàries de l’equipament, amb les quals també col·labora donant suport de diverses maneres. L’objectiu d’aquestes activitats és reforçar la implicació de les persones usuàries, així com la relació entre aquestes i l’equip de gestió. D’altra banda, vol donar la la possibilitat que d’aquestes experiències sorgeixin noves propostes interessants per ser desenvolupades amb profunditat.