NOTÍCIES

Millores en la sala de posada en escena de La Central del Circ

La Central
2023

En els últims mesos a La Central del Circ hem dut a terme algunes millores en la infraestructura de l’equipament, en concret a la sala de Posada en escena.

D’una banda, s’ha remodelat la torre de control de so i àudio de la sala per millorar-ne la seguretat en termes d’accés i en termes d’estabilitat. Pel que fa a l’accés, s’ha connectat l’escala de seguretat amb la torre de control a través d’una passarel·la que ofereix un accés més segur. I per millorar l’estabilitat s’ha modificat el sistema d’ancoratge, passant d’una torre de control suspesa i subjectada a la paret amb punts d’ancoratge i trusos, a una torre de control que reposa directament sobre el terra a través d’una estructura.

D’altra banda, s’ha reforçat el sistema d’àudio d’aquesta mateixa sala. S’han comprat i instal·lat dos monitors d’àudio multidireccionals, dos subwoofers multidireccionals, una etapa de potència i un equalitzador.

La sala de posada en escena és l’espai d’exhibició de La Central del Circ, on es realitzen mostres de treballs en procés de creació. La sala també acull altres activitats i residències. Amb aquestes remodelacions es vol millorar la seguretat dels qui treballen com a tècnics, així com millorar l’experiència dels artistes i les companyies que la utilitzen.

Les millores s’han pogut realitzar en el marc de la Mesura de suport a la millora de les infraestructures dels espais de circ del territori, dins el Pla d’Impuls del Circ 2019-2022.

El Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) han dut a terme el primer Pla d’Impuls del Circ (2019-2022), un programa d’onze accions específiques per a la promoció del circ català. El Pla té com a objectiu crear un escenari a Catalunya amb oportunitats per a la promoció del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i fomentar-ne la difusió internacional.

 

NOTÍCIES