NEWS

Convocatòria oberta per la selecció d’una persona acompanyant en la 2a edició de l’Espai d’Acompanyament

Formation and Accompaniment
2022

Després d’una edició pilot el 2020 i d’una primera edició al 2021, emprenem aquesta tardor una segona edició de l’Espai d’Acompanyament per a artistes emergents, la qual constarà de tres dispositius: l’acompanyament personalitzat, les trobades obertes de formació i les taules de diàleg i intercanvi.

En aquest marc, obrim una convocatòria per seleccionar una persona referent d’acompanyament, que durà a terme els tres dispositius, des de desembre 2022 fins a l’octubre 2023, amb la col·laboració de l’equip de La Central del Circ.

Concretament, les seves tasques seran:

– Definir amb les dues artistes beneficiàries els objectius i el calendari d’acompanyament a realitzar entre desembre de 2022 i juliol de 2023;
– Acompanyar i assessorar les dues artistes beneficiàries, amb una a dues sessions mensuals d’acompanyament personalitzat (definició de necessitats, descobriment d’eines, resolució de dubtes, seguiment i suport a l’aprenentatge, etc.);
– Orientar les dues artistes beneficiàries per l’elecció d’altres professionals per les sessions sobre temes específics;
– Definir el contingut i coordinar l’organització de les activitats paral·leles (trobades obertes i taules de diàleg i intercanvi);
– Col·laborar activament a la justificació de l’ajuda rebuda pel projecte (memòria econòmica i d’activitats).

Aquí podeu consultar les bases completes de la convocatòria i accedir al formulari.

La data límit per presentar-se a la convocatòria és el 6 de novembre de 2022 (inclòs). 

Més informació sobre l’Espai d’acompanyament

NEWS