NOTÍCIES

Obrim una convocatòria per cobrir la plaça de responsable de producció

Convocatòries
La Central
2023

La Central del Circ obre una convocatòria per cobrir la plaça de responsable de producció.

La Central del Circ és un espai de creació, investigació, entrenament, assaig i formació continuada destinat a artistes professionals de les arts del circ de totes les procedències i disciplines, que forma part de la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona.

La seva missió és oferir un marc al desenvolupament de les arts circenses; enfortir la visibilització del sector i l’intercanvi de coneixement amb altres col·lectius i organitzacions de l’àmbit local, nacional i internacional; així com impulsar una comprensió àmplia i expandida de la creació circense, entenent-la com una disciplina artística amb vocació d’interrogar i resignificar diversos aspectes de la realitat contemporània.

Funcions:

  • Producció de les activitats del centre: coordinació i seguiment logístic, gestió i redacció de convenis i contractes, elaboració i control pressupostari, organització tàctica dels equips implicats en les activitats, etc.
  • Regidories de les mostres que La Central del Circ activa (internament o en col·laboració amb altres dispositius artístics del territori) amb la voluntat d’obrir i compartir els processos de creació que s’acompanyen.
  • Gestió dels lloguers d’espais per activitats externes: contactes amb entitats/empreses, seguiment de la relació contractual, etc.
  • Participació en l’elaboració de memòries per sol·licitar o justificar subvencions vinculades a l’activitat del centre.
  • Coordinació de les activitats que tenen a veure amb la cura del centre.
  • Participació en tasques derivades de les relacions de La Central del Circ amb la seva xarxa de context.

 

Termini de presentació de candidatures: del 4 al 18 de setembre de 2023.

Incorporació prevista: 16 d’octubre de 2023.

Bases completes i formulari per enviar candidatures

NOTÍCIES