International projects

XECC (Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya)

international network