L.E.C (Laboratori d’experimentació col·lectiva)

‘CircusGlass Lab’, amb Vivian Friedrich – 2023

L.E.C (Laboratori d’experimentació col·lectiva)