NOTÍCIES

Trobada a l’Hangar 2021 (tancament de la segona fase del projecte)

Creació comunitaria
2021

Recentment ha finalitzat la segona fase de Territori(s), Comunitat(s) i Pràctiques artístiques, un projecte d’investigació i creació comunitària desenvolupat col·laborativament entre tres fàbriques de creació de la ciutat (La Central del Circ, Graner i l’Ateneu Popular 9 Barris), però també, i sobretot, entre els seus equips de treball, creadors i creadores, veïns i veïnes i col·lectius més propers.

Aprofundir en les relacions amb l’entorn més proper, des d’una major consciència de l’espai que ocupen, ha estat l’eix transversal i el punt de partida dels laboratoris que han donat forma al programa d’aquesta segona etapa. Ubicar-se en un lloc no significa habitar-lo, quan la idea d’habitar remet a romandre d’una altra manera diferent a la qual es preveia.

Sens dubte, les fàbriques com a espais culturals han establert vincles més o menys profunds i més o menys permanents amb els barris on es localitzen i amb les seves comunitats, al llarg de la seva existència. En aquest sentit, entenem com a comunitats no només les agrupacions veïnals sinó, i també, els col·lectius, agrupacions o persones amb les quals es relacionen des de la seva pròpia naturalesa artística. Ara bé, en aquest projecte la qüestió s’ha desplaçat a d’altres preguntes: quina és la raó social del treball i la pràctica quotidiana que activen les fàbriques? quines ressonàncies té fer més enllà dels murs que les delimiten? com activar una relació que descentralitzi la fàbrica com a nucli promotor d’una activitat “creativa”, desjerarquitzi rols i faci esclatar una altra energia social?

Els laboratoris són la continuïtat d’una primera etapa en la qual, des d’una pràctica de glossari, el projecte va entrar en l’univers de les paraules, en la manera com anomenem les coses, no tant per definir com han de ser sinó, i més aviat, per pensar com les vivim i com les reconstruim. Aquest exercici va marcar una metodologia de treball en la qual es parteix sempre de preguntes obertes i no de receptes, consignes o diagnòstics, preguntes per a les quals no hi ha una resposta preestablerta. És el procés d’explorar l’abast i els límits d’aquestes preguntes el que permet sostenir-nos i assajar formes alternatives de relacionar-se, romandre o compartir un espai.

Els tres eixos que s’esmenten en el projecte també van ser l’estímul des del qual es va dissenyar el programa de cada laboratori, però aquesta vegada aprofundint en nocions, dinàmiques i eines que tinguessin en compte la reedició de les relacions comunals / veïnals, la presa de consciència del fet que hi ha una altra manera de concebre el llaç social des de la creació i, en particular, de la caducitat d’algunes coses que considerem inamovibles, com ara les formes com fem i treballen en l’art, o les maneres en les quals l’art es troba amb la vida.

El territori com a material antropològic o deriva col·lectiva dels cossos

Amb la dinamització de Ro Caminal i Jorge Albuerne, el laboratori de La Central del Circ es va centrar a repassar la memòria històrica i també actual dels assentaments irregulars de l’antic Camp de la Bota. Amb aquest imaginari com a punt de partida es va activar una pràctica de deriva per reconèixer la zona Besòs-Maresme; una deriva que va transitar per trobades amb especialistes i veïns que, des de diferents perspectives, aborden el context actual i històric del barri. Aquests relats, passats després pel cos individual i col·lectiu del grup, van obrir un altre estat de consciència i coneixement de les capes que es sobreposen en una estructura territorial i en les coses que es fixen o mouen dins d’aquestes.

Creació, comunitat i cures

Conèixer-se, comunicar-se i col·laborar van ser les guies per configurar un grup de creació entre veïns i veïnes dels barris de Roquetes, Verdum i Trinitat Nova. L’escolta del desig i la construcció col·lectiva d’aquest desig mentre es realitza un pràctica creativa van ser les claus dels punts de trobada entre el grup intergeneracional que van dinamitzar Rufino Rodríguez i Lorena Hernández. Restituir sobre l’escenari de l’Ateneu 9Barris aquesta ocupació, des del desig popular de la gent del barri, va ser el gest transversal de la comunitat “efímera” que va activar el laboratori.

De l’espai domèstic a l’escena o formes d’habitar la casa

Un grup de dones de la Coral de Sant Cristòfol ja són veïnes habituals del Graner, com a part d’un programa de proximitat que fa més d’un any que s’hi desenvolupa. Recorren l’espai com si fos casa i han estat en contacte amb projectes creatius que s’hi han dut a terme. Però ara, en el marc del laboratori realitzat per Pere Jou i Aurora Bauzà, aquest grup de veïnes s’ha implicat en una pràctica artística experimental que les ha col·locat al centre de l’escena, de l’escenari. Amb tot, el laboratori no s’ha limitat al moment exclusiu del treball artístic, s’ha eixamplat cap a una sèrie de trobades quotidianes amb altres col·laboradors i l’equip de treball que forma part de l’espai, generant una relació que insisteix en la trobada permanent com a única forma per fer de l’espai públic un espai comú.

Tancar per obrir portes

Aquesta segona etapa va concloure amb una trobada entre tots els grups que havien realitzat els laboratoris, una jornada per sistematizar i tornar als llocs d’aprenentatge d’aquest recorregut (perquè l construcció de coneixement passa per fer i no només per pensar). Va ser una jornada per reordenar l’experiència col·lectivament, obrir-la cap a noves preguntes i compartir-la amb d’altres.

Una etapa que es tanca sempre pot ser, al mateix temps, una porta que s’obre. Del territori a la pràctica artística i de la pràctica artística a la comunitat, ambdues i també viceversa, són derives que recorrem de manera permanent si entenem que els rols no són fixes ni propietat només d’alguns. Estimular aquests trànsits de manera més conscient és, més que un desig una responsabilitat i potser és la porta que hem d’obrir de manera permanent perquè les relacions sorgeixin entre elles, es produeixin i succeeixin.

Territoris(s), Comunitat(s) i Pràctiques Artístiques és un projecte col·laboratiu impulsat per l’Ateneu Popular 9 barris, La Central del Circ i el Graner, amb el suport del Programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona.

Fotografia de ©Mila Ercoli

NOTÍCIES