NOTÍCIES

Aprovat el projecte de circ transfronterer Travesía – Pirineus de Circ

Projectes internacionals
2020

Travesía-Pirineus de Circ, el nou projecte europeu del qual La Central del Circ és soci, ja ha estat aprovat i es troba en procés d’adequació i reestructuració del projecte a la situació actual i les conseqüències de la crisis provocada pel COVID-19 en el sector del circ.

Travesía – Pirineus de Circ té com a objectiu promoure l’ocupació d’artistes de circ en l’espai transfronterer transformant els mètodes d’acompanyament i adaptant-los per enfrontar els nous desafiaments per al sector provocats per la crisi de coronavirus.

Aquest projecte reuneix entre 2020 i 2022 vuit entitats dedicades a la formació, creació i difusió d’espectacles amb la finalitat d’experimentar noves pràctiques d’acompanyament entorn del diàleg interprofessional, la recerca artística, l’articulació entre creació i difusió i les relacions solidàries entre gestors, productors, artistes emergents i artistes consagrats.

Travesía és un projecte de cooperació cofinançat per la Unió Europea en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

NOTÍCIES