NOTÍCIES

Resolució de la convocatòria d’Iberescena

Projectes internacionals
2023

Amb el suport del Fons d’Ajuda per a les Arts Iberoamericanes, La Central del Circ obre cada any la convocatòria “Creació circense en clau iberoamericana” amb l’objectiu de reforçar els intercanvis existents amb Amèrica Llatina i de proporcionar recursos i suport a projectes singulars de creació d’un espectacle de circ contemporani.

El passat mes d’abril, la comissió dedicada a l’activitat internacional de La Central del Circ, va seleccionar dues companyies del total de 35 propostes rebudes en l’última convocatòria, que va estar oberta fins al 10 d’abril de 2023 (consultar aquí).

Les companyies seleccionades són:

  • Plataforma CLO, amb el projecte “De la memoria a la fuerza centrífuga, rutas obsesionadas con la telepatía”, una creació de Noel Rosas (Uruguai) en col·laboració amb Maria Carolina Oliveira (Brasil).
  • Fisicoquímico Circo, amb el projecteFebril, una creació d’Ailén Leiva Leyes (Argentina).

La selecció d’aquestes companyies es va basar en diversos criteris fonamentals. Un dels aspectes més rellevants va ser el nivell d’investigació i el procés de recerca en la creació dels seus projectes. Les dues companyies demostren un enfocament profund i compromès amb l’exploració de nous llenguatges i tècniques circenses, la qual cosa és essencial per mantenir viu l’art del circ i enriquir la seva evolució.

La Central del Circ proposa facilitar als projectes seleccionats un espai de creació, assessoraments i sessions d’intercanvi de coneixements. El suport es materialitzarà de la següent manera:

• Cada companyia disposarà d’una sala de creació durant 3 setmanes entre el 18 de setembre i el 6 d’octubre de 2023.
• Cada companyia podrà disposar de les instal·lacions de La Central del Circ: espai compartit d’oficina i sala d’entrenament.
• La Central del Circ proposarà a la companyia sessions d’assessorament, visites a espais i trobades amb el sector i la comunitat artística local.
• La Central del Circ es farà càrrec de l’estada de les dues companyies (transport, dietes, i allotjament) fins a un màxim de 8.500€ (import a repartir entre els dos projectes seleccionats).

Les companyies seleccionades poden participar durant la seva estada en diferents activitats de La Central del Circ:

• Assaig obert i/o mostra En Construcció (5 d’octubre), un espai per a compartir el treball creatiu amb les i els artistes que estiguin treballant i entrenant en La Central del Circ.
• Converses amb la comunitat local prenent com a punt de partida la visió i situació del circ al país de cadascuna/o.
• Trobades Iberoamericanes, durant les quals cada companyia seleccionada compartirà amb l’altra el seu procés de creació, experiència i coneixement del món circense. Aquestes trobades estan destinades a ampliar visions i generar vincles entre les i els artistes del mateix continent.

 

NOTÍCIES