NOTÍCIES

Nous vestuaris dissidents a La Central del Circ

La Central
2023

Des de la comissió de gènere de La Central del Circ, amb motiu de la rebuda i percepció de diverses incomoditats respecte a l’estructura binària dels vestuaris actuals de l’equipament (vestuaris per homes-cis i vestuaris per dones-cis), juntament amb l’equip gestor de La Central, s’ha pres la decisió de posar el vestuari de la sala Posada en Escena a disposició de les persones amb identitats i sexualitats dissidents: persones no-cis i persones cis-no-heterosexuals. Aquests vestuaris, però, quedaran inhabilitats en dies específics d’activitats a la sala Posada en Escena, ja que serà necessari el seu ús. S’informarà amb temps a les persones afectades.

Aquesta decisió sorgeix com una de les primeres iniciatives de la nova comissió de gènere, amb l’objectiu de generar un espai de seguretat i de comoditat pels diversos cossos, identitats i sexualitats que també formen part del món del circ, així com generar una reflexió entorn de l’ús de l’espai de La Central del Circ, tant a dins com a fora dels vestuaris, de les dinàmiques patriarcals i cis-hetero-normalitzades que existeixen i pateixen diverses persones usuàries.

Es tracta d’una acció temporal mentre s’engega un procés de sensibilització i debat sobre quina és la millor manera de gestionar aquestes inquietuds i com fer possible un espai confortable per a tothom.

NOTÍCIES