NOTÍCIES

Jornades de circ i creació comunitària 2024

Educació i circ
2024

 

Del 19 al 23 de febrer tindrà lloc la 2a edició de les Jornades de circ i creació comunitària a La Central del Circ, amb l’objectiu de potenciar i enfortir la comunitat artística de l’equipament i la comunitat educativa del barri Besòs i Maresme. En aquestes jornades es proposa activar una comunitat experimental que doni lloc al desplegament d’espais col·lectius d’aprenentatge, pràctica i reflexió artística potenciant formes de col·laboració i xarxes d’efectes que afavoreixin una ecologia comuna del coneixement.

La idea és crear un espai de transferència de coneixements entre les arts vives i la pedagogia artística per tal de generar una multivisió de la pràctica, veure els tipus de vincles que es generen, els afectes i efectes que s’esdevenen, i fomentar pràctiques pedagògiques que, des d’una perspectiva performativa, desencadenin processos de col·laboració orientats a activar àmbits d’invenció  educativa que connectin amb les problemàtiques situades i concretes del programa de Caixa d’Eines de Pla de Barris de La Central del Circ durant el curs 2023 2024.

Aquesta comunitat d’aprenentatge i experiència pretén afectar a les estructures educatives i artístiques del barri Besòs i Maresme. La intenció és treballar amb artistes-mestres-alumnes per tal d’elaborar aprenentatges situats en pràctiques concretes. Establir diàlegs i connexions d’interpel·lació, entre La Central del Circ i el context educatiu del territori proper, i establir vincles i horitzons comuns amb altres programes educatius de Caixa d’Eines com Graner i l’Ateneu Popular de 9 Barris.

 

PROGRAMA

Dilluns 19 de febrer -de 10h a 17h / Dimarts 20 de febrer – de 10h a 14h / Divendres 23 de febrer – de 15h a 20:30h

Laboratori d’investigació i creació comunitària

Laboratori de creació col·laborativa que explora maneres de fer capaces de pensar i actuar sobre la pràctica pedagògica des d’una perspectiva escènica. Es concep com un espai de trobada que activa una comunitat d’autoaprenentatge i maneres experimentals de col·laboració. Els elements que articulen el laboratori partiran de les necessitats i desitjos dels participants partint de llocs comuns com l’anàlisi, eines, metodologies i estratègies. Ens interessa transitar experiències de producció de coneixement col·lectiu, pràctiques relacionals de context on l’aprenentatge estigui ubicat en allò experimental.

Espai d’escriptura col·lectiva que experimenta formats dialògics i modes conversacionals per tal de desencadenar relats polifònics que alimenten, contrasten i tramen les narratives de les arts del circ i l’educació. Proposem la pràctica del circ com un medi entre els cossos, un espai col·lectiu on despertar sentits, elaborar experiències particulars i mobilitzar accions concretes que desperten els imaginaris híbrids entre les arts i la pedagogia.

El laboratori combina les metodologies PAR –Practice as reserch, pràctica artística com a investigació-, i fomenta una multiplicitat de perspectives que ajuden a qüestionar les relacions de poder inserides en les epistemologies dominants. Es desenvolupa sense limitació de formats en suports sensorials -corporals, audiovisuals, sonors o literaris que transiten pel circ, dansa, el teatre, el performace art, l’art sonor etc… depenent en cada cas dels interessos i participants convocats.

Dirigit a: artistes i mestres del programa de Caixa d’Eines de Pla de Barris, interessats en explorar les relacions entre la pedagogia i les arts del Circ, i conduit per Esther Blázquez, Cap de mediació de La central del Circ.

 

Dimecres 21 de febrer -de 11:30h a 13h

Mostra del procés de creació de l’artista resident de la Central del Circ Marc Bosch

L’artista presentarà el projecte Escorça als alumnes de les escoles que participen al programa de Caixa d’Eines del barri Besòs i Maresme. Amb aquesta proposta volem articular un procés de creació col·lectiva i facilitar un espai de diàleg i reflexió, amb la intenció de participar en dinàmiques de creació i compartir experiències personals vinculades al procés artístics.

Aquesta experiència ens dóna la possibilitat d’apropar-nos a aquesta especificitat concreta que és la pràctica de l’artista, la seva relació corporal i material amb els components que configuren l’escena. Com són els seus gestos, com una composició particulars de temps i espais, cossos, llenguatges, sabers, procediments, materialitats…

Escorça és un projecte de recerca transdisciplinari, que involucra el llenguatge del moviment i la corporalitat del circ, travessat per la música i el teatre. L’objecte de circ, el trapezi, transmutat en un objecte quotidià com un penja- robes, esdevé simultàniament l’ànima d’una titella antropomorfa, animada pèl (tecno)titellaire dins i des de la mateixa (meta)escena.

En aquest projecte la suspensió, del cos i d’objectes, prendrà importància en la creació d’un univers surrealista i oníric. Les diferents escenes es distribueixen en els tres eixos de la càmera fosca, on petits espais il·luminats, com levitant, expliquen una escena, una història… com si es tractés de petites bombolles o idees.

Dirigit a: alumnes de les escoles que participen al programa de Caixa d’Eines del barri Besòs i Maresme.

 

Dijous 22 de febrer -de 10h a 14h

Trobada amb els programes educatius de Caixa d’Eines de La Central del Circ, Graner i l’Ateneu  Popular de 9 Barris i amb la participació de Pla de Barris

Aquesta comunitat d’aprenentatge i experiència pretén afectar a les estructures educatives i artístiques del barri Besòs i Maresme. La intenció és establir diàlegs i connexions d’interpel·lació, entre La Central del Circ i el context educatiu del territori proper, i establir vincles i horitzons comuns amb altres programes educatius de Caixa d’Eines com Graner i l’Ateneu Popular de 9 Barris.

Entenent que les pràctiques artístiques són sempre contextuals, atès que suposen una comprensió del món situada i una transformació de la realitat immediata, així és que proposem obrir-nos a compartir espais de pràctica i reflexió amb altres equipaments per tal de generar una multivisió de la pràctica, veure els tipus de vincles que es generen, els afectes i efectes que s’esdevenen.

Dirigit a: membres dels programes educatius de Caixa d’Eines de La Central del Circ, Graner i l’Ateneu  Popular de 9 Barris, i de Pla de Barris.

 

 

NOTÍCIES