NOTÍCIES

“Censura” – Mostra del Taller d’Artista al CCCB

Formació i acompanyament
Mostres
2019

5 octubre, 21h – Teatre del CCCB
Accés lliure – Es podran recollir les entrades a partir d’una hora abans al Teatre del CCCB. Fins esgotar aforament.

Al circ, el cos està designat a desafiar les normes. «Censura» és un taller d’investigació artística que vol explorar i posar en crisi allò prohibit i la noció de norma en si mateixa: la norma social, que forma part de la lògica cultural i que està assumida de manera implícita; la norma dels cànons estètics normatius de les obres artístiques, que sovint obeeixen dictats formals amb equacions de mercat; i la norma del comportament, establerta per l’autoritat competent.

Amb aquest pretext, el laboratori proposat pels facilitadors Jean-Michel Guy, Roberto Magro i Johnny Torres, artistes i dramaturgs de llarga experiència, té el propòsit de contribuir al desenvolupament de la llibertat artística a través de la creació d’una peça amb tot tipus de risc i compromís artístic en només dues setmanes. Es tracta d’un entrenament i una declaració de guerra a l’economia i als dictats, tant ètics com de producció.

NOTÍCIES