La Central del Circ

La Central del Circ és un espai de creació, investigació, entrenament, assaig i formació continuada destinat als professionals de les arts del circ.

Amb un espai de més de 3.000 m² al Parc del Fòrum de Barcelona, per acompanyar-los/ les en totes les àrees i fases del seu treball, des de l’entrenament quotidià a la residència de creació, passant per la formació continuada, la mobilitat internacional i l’acompanyament artístic en les diferents fases de creació d’un espectacle.

La missió de La Central del Circ és el suport a les arts del circ i l’acompanyament dels projectes artístics en els àmbits de la creació, la gestió, la producció i la difusió, afavorint el desenvolupament del circ i els seus creadors i creadores, generant sinèrgies amb altres arts i promovent la interrelació a través de xarxes a nivell local, nacional i internacional.

Els objectius són:
1. Oferir als/les professionals del circ un espai de creació dotant-los dels recursos necessaris per a l’entrenament i l’assaig en les condicions adequades.
2. Assegurar la creació continuada de circ a Barcelona, esdevenint un espai d’experimentació d’idees i continguts per als/les artistes i de recursos per a la creació.
3. Fomentar el perfeccionament i el desenvolupament dels creadors/es a través de la formació continuada.
4. Promoure la mutualització del coneixement i la interrelació dels/les artistes. Un espai per compartir coneixements on es doni cabuda a diferents tendències i estètiques, especialment aquelles que són fruit d’un treball de recerca.
5. Esdevenir una plataforma de difusió per a les companyies i artistes i reforçar la seva connexió amb l’exterior a través de la participació en xarxes locals, nacionals i internacionals amb altres centres de creació i difusió d’espectacles de circ.
6. Reforçar el vincle de l’espai amb el territori, acostant el circ a la ciutadania i promovent la creació de nous públics.

La Central del Circ forma part de la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Institut de Cultura de Barcelona, una xarxa destinada a la generació d’espais on desenvolupar el treball creatiu dels/les artistes i que reconeix el circ com una de les arts estratègiques de la ciutat.

Pla Director 2018-2022

Pla d’activitats 2022
Pla d’activitats 2021

Pla de gestió 2020
Pla de gestió 2019
Pla de gestió 2018
Pla de gestió 2017

Memòria d’activitats 2021
Memòria d’activitats 2020

Memòria d’activitats 2019
Memòria d’activitats 2018
Memòria d’activitats 2017
Memòria d’activitats 2016
Memòria d’activitats 2015
Memòria d’activitats 2014
Memòria d’activitats 2013
Memòria d’activitats 2012
Memòria d’activitats 2011

 

La Central del Circ disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

sdfsdf