NEWS

Obrim una convocatòria per cobrir la plaça de Cap de projectes

La Central
2022
2023

La Central del Circ obre una convocatòria de selecció per cobrir la plaça de Cap de projectes de l’àrea de Suport a la recerca i a la creació i Projectes internacionals.

Requisits i perfil de les persones candidates:

  • Coneixement del sector del circ i/o arts escèniques, i dels processos de creació;
  • Experiència en gestió de projectes, especialment internacionals;
  • Experiència a l’àmbit de l’acompanyament d’artistes emergents;
  • Experiència en justificació de subvencions nacionals i internacionals;
  • Capacitat d’expressar-se i redactar en català, castellà i anglès;
  • Capacitat d’organització i autonomia per dur a terme projectes des del disseny fins a la justificació;
  • Disponibilitat per viatjar.

Condicions de la plaça:

  • Contracte fix de 25 hores setmanals amb període de prova de 3 mesos (ampliable a 30 hores setmanals segons necessitats del projecte);
  • Jornada presencial, preferiblement amb horari de matins;
  • 1.578,51 €/mensuals bruts (12 pagues).

 

Data de publicació de l’oferta: 14 de desembre de 2022

Data límit de presentació de candidatures: 29 de gener de 2023 a les 23:59h

Data d’incorporació prevista: 1 de març de 2023

Per a qualsevol dubte o problema podeu contactar amb nosaltres a info@lacentraldelcirc.cat

NEWS