Travesía – Pirineus de Circ

Travesía – Pirineus de Circ té com a objectiu promoure l’ocupació d’artistes de circ en l’espai transfronterer transformant els mètodes d’acompanyament i adaptant-los per enfrontar els nous desafiaments per al sector provocats per la crisi de coronavirus.

Aquest projecte reuneix entre 2020 i 2022 vuit entitats dedicades a la formació, creació i difusió d’espectacles amb la finalitat d’experimentar noves pràctiques d’acompanyament entorn del diàleg interprofessional, la recerca artística, l’articulació entre creació i difusió i les relacions solidàries entre gestors, productors, artistes emergents i artistes consagrats.

Travesía és un projecte de cooperació cofinançat per la Unió Europea en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

 

Convocatòries tancades: