NOTICIAS

Convocatòria per artistes i companyies emergents de companyonatge – DE MAR A MAR

Convocatorias
Proyectos internacionales
2016

De Mar a Mar té com a finalitat afavorir la creació i la difusió del circ contemporani en el conjunt de les regions transfrontereres dels Pirineus, utilitzant accions destinades a la orientació, formació i a l’acompanyament dels artistes de circ, creant relacions solidàries amb el conjunt de la professió: centres de creació i formació, equips artístics consolidats i programadors.

CONVOCATÒRIA PER ARTISTES I COMPANYIES EMERGENTS DE COMPANYONATGE

-> Data límit d’admissió de projectes: 9 de febrer 2017

-> Bases de la convocatòria AQUÍ
-> Formulari de candidatura AQUÍ

A més de les beques de recerca i creació atorgades el mes de novembre, es posarà en marxa al març 2017 un dispositiu d’acompanyament anomenat Companyonatge. Aquest dispositiu està destinat a millorar la inserció dels i les artistes i companyies emergents i a afavorir la seva mobilitat ambdues cares del Pirineu, a través de diverses accions.

A través d’aquesta convocatòria se seleccionaran:

 • Una companyia emergent (“Companyonatge experimental”)
 • Un/a artista emergent i una companyia consolidada que tinguin el desig de treballar junts a la propera creació de la companyia (“Companyonatge individual”)

Les companyies seleccionades es beneficiaran del suport de La Central a través del projecte DE MAR A MAR d’abril 2017 fins a març 2019. Les dates de residència es definiran amb les companyies, segons la disponibilitat dels espais de creació participant del projecte.

COMPANYONATGE EXPERIMENTAL

La Central del Circ acompanya durant 2 anys una companyia emergent del territori a través de residències, suport administratiu, artístic i econòmic.

El companyonatge experimental està pensat per una companyia emergent professional de circ del territori, que ja té feta i girada una primera creació de llarga durada, i està treballant en un segon espectacle de carrer o sala.

Suport previst per la companyia seleccionada:

 • Entre 16 i 20 setmanes de residència a La Central, a repartir entre abril 2017 i març 2019;
 • Ús d’un viver a La Central (horaris a definir);
 • Setmanes de residències i work-in-progress a França (lloc a determinar);
 • Acompanyament administratiu a la professionalització per part d’un professional (eines per estructurar la companyia, trobar co-productors/es, preparar un dossier, presentar un pressupost, etc.);
 • Acompanyament artístic per part d’un artista consolidat/da;
 • Participació a cursos i seminaris;
 • Participació als cursos del programa de formació de La Central;
 • Posada en contacte amb professionals d’espais i festivals de circ de Catalunya;
 • Mirada externa d’un/a professional francès/a;
 • Integració al programa “En Fabricació”;
 • Visibilitat a través dels canals de comunicació de La Central (“fanzine” de companyies residents, pàgina web, xarxes socials, etc.);
 • Gratuïtat en la quota anual per a l’entrenament.

Suport econòmic: L’ajuda disponible en el marc d’aquest dispositiu és de 15.000€ (IVA inclòs), a repartir entre assajos, cursos, despeses de producció i de mobilitat, segons les línies indicades per La Central del Circ.

COMPANYONATGE INDIVIDUAL

Una companyia consolidada del territori acompanya durant 2 anys un/a artista emergent del territori, incorporant-lo/la a la seva propera creació. Paral·lelament l’artista emergent es beneficia d’un suport a la creació per a la seva investigació personal.

El companyonatge individual està pensat per un/a artista emergent i una companyia consolidada de circ del territori, que tenen el desig de treballar junts/es en una nova creació.

L’artista emergent ha d’estar a l‘inici de la seva trajectòria professional (sortida d’escola o formació recent) i s’ha d’enfocar cap a un perfil d’autor/a.

Suport previst: 

 • 8 setmanes de residència a La Central, a repartir entre abril 2017 i març 2019;
 • Ús d‘un viver a la La Central (horaris a definir);
 • Setmanes de residències i work-in-progress a França (lloc a determinar);
 • Acompanyament administratiu a la professionalització per part d’un/a professional (eines per estructurar la companyia, trobar co-productors/es, preparar un dossier, presentar un pressupost, etc.);
 • Acompanyament artístic per part d’un/a artista consolidat/da;
 • Participació a cursos i seminaris;
 • Participació als cursos del programa de formació de La Central;
 • Posada en contacte amb professionals d’espais i festivals de circ de Catalunya;
 • Mirada externa d’un professional francès/a
 • Visibilitat com a artista emergent a través dels canals de comunicació de La Central (“fanzine” de companyies residents, pàgina web, xarxes socials, etc.)
 • Gratuïtat en la quota anual per a l’entrenament

Suport econòmic: L’ajuda disponible en el marc d’aquest dispositiu és de 15.000€ (IVA inclòs), a repartir entre assajos, cursos, despeses de producció i de mobilitat, segons les línies indicades per La Central del Circ.

-> Data límit d’admissió de projectes: 9 de febrer 2017

-> Bases de la convocatòria AQUÍ
-> Formulari de candidatura AQUÍ

**Sessió informativa: dimecres 21 de desembre a les 17h a La Central del Circ **

Per més informació sobre qualsevol modalitat, podeu contactar amb Nini Gorzerino, cap de projectes a: creacio@lacentraldelcirc.cat

NOTICIAS