Esfera Circ

Un programa d’acompanyament per ampliar els coneixements sobre les arts del circ.

ESFERA CIRC és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ, una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC). Coordinada per La Central del Circ, ESFERA CIRC compta amb el suport del Departament de Cultura i amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull.

ESFERA CIRC és un programa d’acompanyament a professionals de la cultura, que té com a objectiu difondre i ampliar els coneixements sobre el circ per facilitar l’accés d’aquest art al circuit d’arts escèniques de Catalunya.

Per assolir aquest propòsit es vol fomentar les complicitats entre artistes de circ i professionals del món de la cultura per generar una xarxa de relacions estable entre el món de la recerca i la creació (els artistes) i el de la gestió i la comunicació cultural a Catalunya.

El programa d’activitats i les diferents accions formatives van enfocades a ampliar els imaginaris sobre el circ i difuminar les expectatives i judicis que limiten la roda de creació, producció, exhibició i recepció, a un circuit tancat i reduccionista del circ. 

Cada acció formativa estarà estructurada en tres moments:

 1. Un primer moment d’espai de trobada i de coneixement mutu en què es compartiran conceptes, materials i idees al voltant dels imaginaris del circ, seguint diferents blocs temàtics (vegeu detall a continuació). Aquest primer espai de trobada entre persones i idees servirà per orientar la mirada cap a aquells temes que es desitgin explorar.

 2. Aquest primer moment estarà seguit per un itinerari en què es visitaran espais, altres professionals, espectacles… dins el marc d’un esdeveniment cultural vinculat al circ. S’animarà a la conversa i a la reflexió tenint en compte els conceptes i idees introduïdes en el primer moment de trobada.

 3. Finalment, es buscarà un moment de reflexió, de trobada entre les diferents experiències viscudes, per construir coneixement de forma compartida i avaluar si hi ha hagut algun canvi entre les expectatives inicials i les visions finals, així com per plantejar dubtes i noves línies d’indagació.

D'immersió al mòn del circ

CICLE 1 2019 – 2020

 • Acció 1# Festival du Cirque Actuel  / Dates: 21 – 23 d’octubre 2019. Lloc: Auch (FR).
 • Acció 2# Circ d’Hivern / Dates: 16-17 de gener del 2020. Lloc: Barcelona.
 • Acció 3# Estat d’Emergència i Programació Utòpica/ Dates: 18-29 de maig 2020. Lloc: Activitat telemàtica.
 • Acció 4# Festival GREC / Dates: 27-28 de juliol del 2020. Lloc: Barcelona.

CICLE 2 2020 – 2021

 • Acció 1# Circ d’Hivern  / Dates: 17-18 de desembre 2020. Lloc: Barcelona.
 • Acció 2# Fira Trapezi/ Dates: 14-15 de maig del 2021. Lloc: Reus.
 • Acció 3# Fira La Bisbal/ Dates: juliol 2021. Lloc: La Bisbal.
 • Acció 4# Internacional / Dates: novembre 2021. Lloc: a confirmar.

Per aturar la roda i traçar nous camins.

Els continguts estaran orientats a ampliar els imaginaris del circ i els coneixements tècnics per facilitar-ne l’accés als circuits habituals i no habituals de les arts escèniques del país.

Els blocs estaran interconnectats i es presentaran de forma flexible per adaptar-los als interessos i motivacions del grup.

Els blocs temàtics proposats inicialment són:

 • Els imaginaris del circ: les arts del circ, una visió ampliada de la seva història, moments d’adaptació i renovació vinculats a canvis socials, formes i llenguatges diversos, processos creatius, hibridacions amb altres arts…
 • La professió: vincle entre art i vida, processos de creació i producció, el treball corporal, la seguretat i les cures, les relacions laborals, les itineràncies…
 • Aspectes tècnics: les especificitats del circ, confort, aparells i estructures, necessitats tècniques, adaptacions dels espais, regulacions, costos…
 • Les audiències: mostres i festivals, espais escènics, relació i diversitat de públics, comunicació…
 • Els espais: de creació, d’investigació, formació, d’hibridació, formals i informals.

Les accions formatives es duran a terme en el marc d’esdeveniments vinculats al circ al territori català,  i dues d’elles en el circuit internacional (una per cicle).

El programa es realitzarà durant tres anys amb un grup d’entre 8 i 10 persones per cicle (2019/20 i 2020/21), amb la idea de vincular les diferents accions formatives proposades a diferents esdeveniments, nacionals i internacionals,  on el circ tingui un paper rellevant.

El grup està format per programadors/es, periodistes i/o creadors/es d’opinió a les xarxes i persones que desenvolupin polítiques culturals, de municipis diversos del territori català.

La selecció de les persones que formen part d’aquest grup es fa tenint en compte els interessos i objectius del projecte. El procés en un primer moment ha estat per invitació directa de l’entitat organitzadora, amb l’opció d’obrir un procés de selecció per candidatura en el segon cicle del projecte.

La coordinació del projecte recau en una persona de La Central del Circ qui està acompanyada per artistes de circ que participen en l’elaboració i conceptualització de les diferents accions formatives proposades. A les accions formatives es compta també amb experts/es (programadors/es de circ contemporani, gestors/es culturals, creadors/es, etc.) que ajuden a ampliar coneixements i resoldre els interessos dels/les participants.

GRUP de treball

El cicle 20/21 PARTICIPEN: MARTA ALARCÓN (Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles), JORDI BASOMBA  (Gerent del Teatre Kursaal de Manresa), SÍLVIA FEIXES (Tècnica de Cultura i Directora del Teatre de La Garriga), LAURA FRANCÈS (Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Celrà), AMARANTA GIBERT (Directora del Teatre de Lloret), ANNA JIMÉNEZ (Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà), NÚRIA JUANICO  (Periodista de Diari Ara), MAITE SUBIRATS (Ajuntament d’Amposta), una representant del programa ANEM AL TEATRE (Oficina de Difusió Artística, Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona) i un/a periodista a confirmar. DINAMITZEN: WANJA HAHLERT (artista) i ADRIÀ MONTAÑA (artista). COORDINEN:  IONE HERMOSA (Gerència La Central del Circ) i MARISSA PAITUVÍ  (Mediació La Central del Circ). ASSESSOREN: CONSELL ARTÍSTIC (La Central del Circ).

El cicle 19/20 PARTICIPEN: MARTA ALARCÓN (Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles), LAURA BOVÉ (Direcció General del Departament de Cultura de Barcelona), ESTEVE CARAMÉS (Institut de Cultura de Barcelona – Ajuntament de Barcelona), CÈSAR COMPTE (Teatre Artesà del Prat de Llobregat), ANNA JIMÉNEZ (Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà), ANNA VERDAGUER (Ajuntament de Mataró), RICARD PARDO (Ajuntament de Martorell), ORIOL PUIG TAULÉ (Núvol i altres mitjans), JUDIT SOPENA (Ajuntament de Tremp), ESTHER RODRÍGUEZ (Quan arribin els Marcians de TV3). DINAMITZEN: VIVIAN FRIEDRICH (artista), ÀFRICA LLORENÇ (artista), ELENA ZANZU (artista). COORDINEN:  IONE HERMOSA (Gerència La Central del Circ) i MARISSA PAITUVÍ  (Mediació Comunitària La Central del Circ). ASSESSOREN:  JOHNNY TORRES (Direcció Artística La Central del Circ fins el març del 2019) i ANTXON ORDÓNEZ BERGARECHE I HELENA ORDÓNEZ BERGARECHE (Direcció Artística La Central del Circ en l’actualitat)