Convocatòria Taller d’Artista – Laboratori proposat per Jean-Michel Guy, Roberto Magro i Johnny Torres.

Del 23 de setembre al 5 d’octubre 2019

(Data límit d’admissió de candidatures: 7 de juliol de 2019, 23:59h)

Censura és un laboratori d’investigació artística entorn de la dramatúrgia. El títol fa referència al tema central descrit a continuació però no forçosament el títol de la mostra, el qual serà escollit en comú durant el taller. Censura: de prohibir, interdir. I també de inter-dir, dir coses entre dos espais. I com ho farem? Imposant-nos restriccions de tota mena per a posteriorment cercar i trobar escletxes que ens permetin sortejar prohibicions, potenciant la reflexió sobre dos aspectes: quines limitacions ens imposen els circuits d’exhibició i quines ens autoimposem a l’hora de crear. Segons un protocol parcialment fixat per endavant i en part inventat durant el taller, es tractarà d’escriure i editar una mostra en format espectacle que es presentarà el 5 d’octubre de 2019 al Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Consulta la convocatòria completa aquí:

CATALÀ

CASTELLANO

ENGLISH