Internacionalització i xarxes

La Central del Circ treballa en xarxa amb altres centres de creació i diferents tipus d’entitats, tant a nivell nacional com internacional. Aquestes col·laboracions són fruit de la convicció que un centre de creació ha d’estar a l’hora, arrelat al seu territori, connectat amb altres realitats artístiques dins i fora de les nostres fronteres i ha d’interactuar amb la ciutadania. Els projectes que desenvolupa La Central del Circ persegueixen doncs els següents objectius:

– possibiliten la mobilitat dels artistes i l’intercanvi d’experiències entre professionals de diferents contextos i horitzons.
– connecten La Central del Circ amb altres centres de creació i contribueixen a la projecció del circ català en el context europeu i més enllà.
– apropen el circ a nous públics, posicionant-lo com un art, i li fan jugar un paper actiu en el desenvolupament humà.