Obrim una convocatòria per cobrir la plaça de Cap de projectes

En l’àrea de suport a la recerca i la creació i projectes internacionals

La Central del Circ obre una convocatòria de selecció per cobrir la plaça de Cap de projectes de l’àrea de Suport a la recerca i a la creació i Projectes internacionals.

Tasques a realitzar:

 • Definició d’estratègies en coordinació amb la resta de l’equip per a consensuar i portar a terme els objectius de l’àrea de Suport a la recerca i a la creació i Projectes internacionals.
 • Coordinació i seguiment del programa de residències: disseny de les modalitats (en col·laboració amb la coordinació artística), redacció de convocatòries, suport en la selecció, contractes, beques i acompanyament a les companyies;
 • Coordinació de projectes internacionals: assistència a trobades i reunions, recerca de fons, disseny de continguts, redacció i elaboració de pressupostos, seguiment i justificació econòmica i administrativa (Erasmus + Europa Creativa, POCTEFA/FEDER, Euroregió i Fons Iberescena, entre altres)
 • Coordinació de l’Espai d’Acompanyament: suport en l’elaboració de continguts i la planificació de les activitats, justificació econòmica i administrativa;
 • Coordinació d’activitats puntuals (en particular per professionals): disseny, elaboració de continguts, execució, coordinació d’equip i seguiment pressupostari;
 • Juntament amb la resta de l’equip, participació en la conceptualització del pla d’activitats anual i redacció de memòries.

 

Requisits i perfil de les persones candidates:

 • Coneixement del sector del circ i/o arts escèniques, i dels processos de creació;
 • Experiència en gestió de projectes, especialment internacionals;
 • Experiència a l’àmbit de l’acompanyament d’artistes emergents;
 • Experiència en justificació de subvencions nacionals i internacionals;
 • Capacitat d’expressar-se i redactar en català, castellà i anglès;
 • Capacitat d’organització i autonomia per dur a terme projectes des del disseny fins a la justificació;
 • Disponibilitat per viatjar.

 

Condicions de la plaça:

 • Contracte fix de 25 hores setmanals amb període de prova de 3 mesos (ampliable a 30 hores setmanals segons necessitats del projecte);
 • Jornada presencial, preferiblement amb horari de matins;
 • 1.578,51 €/mensuals bruts (12 pagues).

 

Data de publicació de l’oferta: 14 de desembre de 2022

Data límit de presentació de candidatures: 29 de gener de 2023 a les 23:59h

Data d’incorporació prevista: 1 de març de 2023

Per a qualsevol dubte o problema podeu contactar amb nosaltres a info@lacentraldelcirc.cat

[Consulta les bases de l’oferta i accedeix al formulari d’inscripció aquí]