Equip

L’equip humà de La Central està format per:

Víctor Bobadilla Parra, coordinador artístic: coordinacioart@lacentraldelcirc.cat 
Anna Bosch, gerència: gerencia@lacentraldelcirc.cat
Nini Gorzerino, cap de projectes: creacio@lacentraldelcirc.cat
Olliver Elizalde, tècnic de seguretat i manteniment: equiptecnic@lacentraldelcirc.cat
Marc Puig, tècnic de seguertat i manteniment: tecnic@lacentraldelcirc.cat
Paula Vallejo, tècnica de producció: produccio@lacentraldelcirc.cat
Míriam Alagarda, atenció als usuaris/ es i administració: info@lacentraldelcirc.cat
Berta Vilanova, comunicació: comunicacio@lacentraldelcirc.cat
Marissa Paituví, tècnica de mediació comunitària: projectes@lacentraldelcirc.cat

Convocatòries de personal:

Ara mateix no hi ha cap convocatòria de personal oberta


L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) és l’entitat gestora de La Central del Circ.

A més d’aquesta tasca, representa les diverses branques professionals del circ català: artistes, tècnics, empresaris, representants, gerents, directors, dramaturgs, escenògrafs, coreògrafs, crítics, teòrics, docents, etc. La finalitat de l’APCC és divulgar i normalitzar el circ en totes les seves modalitats i donar-li, com a fet intrínsecament cultural, la mateixa categoria que les altres arts escèniques.