Funcionament i normativa de seguretat

La Central del Circ és un espai construït entre tots i totes i és també responsabilitat de tots i totes tenir-ne cura.

Per  garantir aquesta convivència així com la seguretat i un bon funcionament del centre, La Central es regeix per una normativa d’ús dels espais, que és la següent:

Sala d’entrenament
–    L’ús de la sala d’entrenament i els seus materials està destinat de manera exclusiva a artistes professionals de circ.
–    La sala d’entrenament és un espai compartit. Cal tenir-ne cura i respectar la convivència amb la resta de companys/es.
–    Per posar música cal demanar permís a l’equip i a la resta de companys/es.
–    En acabar la rutina, cal deixar sempre l’espai net i ordenat.
–    Per entrar, cal treure’s les sabates de carrer.
–    Està totalment prohibit entrar-hi amb menjar.
–    Està totalment prohibit entrar-hi amb objectes o recipients de vidre o ceràmica.
–    S’abandonarà la sala 10 minuts abans de l’hora de tancament del centre.
–    No està permesa l’entrada d’animals a l’equipament. En cas de deixar-los fora sols, hauran d’estar lligats.
–    Els menors d’edat han de venir acompanyats dels seus tutors legals i no podran entrar a la sala d’entrenament sense previ permís de l’equip.

 Materials per l’entrenament
– Cada artista haurà de portar el seu propi material de circ i material de rigging homologat i en bon estat. La Central posarà a disposició de l’artista els punts d’ancoratge.
– Com a norma general, no es podran deixar els aparells muntats.
– En cas de voler deixar els aparells muntats de manera permanent o semi permanent, s’haurà d’acceptar que aquests siguin d’ús comunitari.
– No es poden utilitzar els materials d’algú altre sense tenir el permís d’aquesta persona.
– El tècnic de seguretat pot demanar que es desmunti algun aparell si, segons els seu criteri, no està en condicions òptimes.
– Per a tots els muntatges o desmuntatges de material s’haurà de demanar cita prèvia amb el tècnic de La Central (tecnic@lacentraldelcirc.cat), com a mínim 24 hores abans i tenir la seva confirmació.  En cas de no fer-ho, La Central no pot assegurar que el personal tècnic estigui disponible. En cas de ser un artista nou, no es podrà muntar cap aparell a partir de les 5 de la tarda.
– TOTS els artistes que faguin tècniques aèries, hauran de quedar amb el tècnic per tenir una explicació de la instal·lació dels elements i supervisió de la maniobra.

Armaris de materials i magatzem
– Els usuaris/es de quota anual disposen d’un armari on desar-hi el seu aparell diari d’entrenament. Es permet tenir-hi emmagatzemat com a màxim 2 o 3 aparells per persona (si la seva disciplina així ho requereix).
– Els usuaris/es temporals (forfet o quota mensual) podran usar els armaris només durant els dies en què estan entrenant. Si s’absenten més d’una setmana, hauran de retirar també el seu material.
– Tots els materials desats als armaris hauran d’anar etiquetats amb el nom de la persona a qui pertanyen.
– En cap cas no es podrà deixar cap material en aquests armaris que no siguin aparells de circ per a l’entrenament.
– En cas d’incompliment d’algun d’aquests requisits, La Central podrà destinar aquests materials als usos que consideri més convenients (retirar-ho al magatzem de pagament i, per tant, reclamar l’import corresponent al propietari/ a, donar-ho a una altra entitat, etc.).
– La Central no es responsabilitza dels materials desats en els armaris d’ús diari.

Cuina i espai de lleure
– És responsabilitat de les persones usuàries deixar l’espai net i endreçat després de fer-lo servir.
– Tot el menjar haurà d’anar etiquetat amb el nom de la persona. Aquells aliments que no portin nom es considerarà que són d’ús col·lectiu.
– La nevera i les lleixes són d’ús comú. Cada 15 dies s’haurà de retirar tot el contingut per a la seva neteja (veure calendari penjat a les mateixes neveres).
– Després d’utilitzar el microones, la vitroceràmica, el forn, o qualsevol altre material, s’haurà de netejar.

Vestidors
– És responsabilitat de tots els usuaris/es mantenir al màxim la higiène i l’ordre d’aquest espai.
– Les taquilles són d’ús gratuït. Cal preguntar a recepció pel seu funcionament.
– Els objectes personals s’han de desar a les taquilles o bé dins la bossa a les lleixes superiors que estan habilitades especialment per això. En cap cas es portaran a la sala d’entrenament.
– Cada divendres, els vestuaris hauran de quedar totalment buits.

Treball segur
– L’entrenament i assaig dins de les zones de treball està supervisat pel tècnic de seguretat, que pot donar assessorament tècnic als usuaris/es.
– El tècnic de seguretat vetlla perquè els/les professionals no facin un mal ús de l’espai o del material, ni es posin en perill ells mateixos ni els/les altres usuaris/es.
– És obligatori que tots/es els/les usuaris/es de La Central del Circ tinguin una pòlissa d’accidents. En cas que ja tinguin una pòlissa pròpia, cal que portin una còpia del contracte el primer dia d’activitat. En cas contrari, poden contractar la pòlissa d’accidents de La Central del Circ. Aquesta pòlissa ofereix assegurança mèdica en cas d’accident de l’artista durant les pràctiques realitzades a l’interior del recinte de la Central del Circ i cobreix les despeses de la cura i recuperació de l’artista en cas d’accident. La Central del Circ recomana a tots/ es els/ les artistes que tinguin una assegurança particular.

La normativa de funcionament i ús dels espais és de lectura i acceptació obligatòries per part de tots/ es els/ les usuaris/ es.