La Central s’uneix enguany per primera vegada al programa ART i PART de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat a través de l’Institut de Cultura de Barcelona i que s’engloba en el marc del programa Barcelona Districte Cultural. En aquest context La Central del Circ organitza aquesta convocatòria per tal de seleccionar un col·lectiu d’artistes que acompanyarà i co-dirigirà tot el procés de creació artística comunitària al barri del Besòs.

El projecte tindrà tres fases:

  • 1a fase: de descoberta del circ contemporani, “Apropa’t al circ!”, d’octubre a desembre de 2018;
  • 2a fase: coneixement mutu de gener a març de 2019;
  • 3a fase: creació d’un espectacle d’abril a juny de 2019 amb estrena al juliol.

 
REQUERIMENTS I CONDICIONS

  • La proposta  haurà de ser presentada per un col·lectiu d’artistes. Es podrà imaginar col·laboracions puntuals.
  • Aquest col·lectiu es farà càrrec tant de la coordinació artística del projecte com de l’organització i animació de la majoria de trobades i sessions, sigui en format d’assistència a mostres, visita d’entrenament, tallers en col·laboració amb les entitats del barri…
  • La periodicitat i temporalitat de les sessions es consensuarà entre el col·lectiu i les entitats del barri per garantir l’assistència i la participació real, especialment durant la primera i la segona fase.
  • Es tracta de treballar en torn als elements no tècnics del llenguatge circense, ja que és molt probable que no hi hagi possibilitat de muntar aparells de circ.
  • El col·lectiu haurà de participar a reunions amb els diferents actors del projecte per tal de fer un seguiment del projecte. Es prepararà el calendari sencer de reunions un cop s’hagi seleccionat el col·lectiu que treballarà en el projecte.
  • Es preveu una remuneració global al col·lectiu de 7.000€ + IVA per tot el procés (inclou desplaçaments i dietes així com els honoraris dels membres del col·lectius i dels seus col·laboradors externs).

 
 
CONSULTA LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA, AQUÍ.