All posts by Mila Rodriguez

(Data límit d’admissió de projectes: 24 de juny de 2019, 23:59)


El dossier de candidatura s’omplirà exclusivament online. Consulta les bases i accedeix als formularis des dels següents enllaços:


**Sessió informativa: dimarts 4 de juny a les 17h a La Central del Circ**

Aquesta convocatòria divideix les residències que ofereix La Central en diferents modalitats o trànsits creatius entorn a dos eixos:

– TRÀNSITS DE RECERCA enfocats a la recerca i/o l’experimentació (Recerca essencial, Residències Incubadores, Laboratoris d’Experimentació Col·lectiva i Residències Dinàmiques);

– TRÀNSITS DE CREACIÓ destinats a companyies o col·lectius que es troben a l‘inici, al mig o al final de un procés de creació (residències En Estudi, En Fabricació i Preestrena). Cada modalitat està concebuda com una etapa creativa i busca respondre a les necessitats dels diversos moments en els quals es troba un projecte. Els projectes seleccionats podran realitzar la seva residència entre agost 2019 i agost 2020. Les dates es definiran amb les companyies segons la disponibilitat dels espais.

1. TRÀNSITS DE RECERCA

EN ORIGEN: RECERCA ESSENCIAL

Introduïm aquest nou format de residència per artistes de circ professionals, individuals o duets, que desitgen comprometre’s amb un procés de recerca, o mentre presenten espectacles ja existents, aturar-se i prendre oxigen per recercar. Es tracta d’una recerca en solitari, sense la intervenció d’altres persones, ni objectiu de crear material per una peça. Aquesta modalitat ofereix recursos per començar a buscar i fer-se preguntes, tot aprofundint en els propis llenguatges de circ, per comprendre millor sense materialitzar res. Aquesta residència pretén ser un marc on dedicar-se i forçar la reflexió amb l’anhel futur de treballar i viure amb més llibertat; poder reconèixer-se sense els condicionaments escolars, alliberar-se dels dogmes de la repetició, normes d’execució, repertori, tendències, temps de creació i de producció; observar i evolucionar de manera singular en sensible interrelació amb el món.

EN ORIGEN: RESIDÈNCIA DINÀMICA

Com a part del trànsit de recerca “En Origen”, les residències dinàmiques s’entenen com un espai per experimentar, sacsejar, donar dinamisme, compartir moments de recerca i confrontació al voltant d’una temàtica amb la participació d’una art o d’una disciplina no circense.

2. TRÀNSITS DE CREACIÓ

TRÀNSIT EN ESTUDI

Aquest format de residències vol respondre a les necessitats de les companyies i artistes que comencen una creació. La idea és arribar a una forma curta o una maqueta de 20 minuts.

TRÀNSIT EN FABRICACIÓ

Aquest format de residències està destinat a les companyies i artistes que estan acabant la creació d’una peça superior a 20 minuts.


El dossier de candidatura s’omplirà exclusivament online. Consulta les bases i accedeix als formularis des dels següents enllaços: