[TANCADA] Convocatòria oberta per la selecció d’una persona acompanyant en la 2a edició de l’Espai d’Acompanyament

Després d’una edició pilot el 2020 i d’una primera edició al 2021, emprenem aquesta tardor una segona edició de l’Espai d’Acompanyament per a artistes emergents, la qual constarà de tres dispositius: l’acompanyament personalitzat, les trobades obertes de formació i les taules de diàleg i intercanvi.

En aquest marc, obrim una convocatòria per seleccionar una persona referent d’acompanyament, que durà a terme els tres dispositius, des de desembre 2022 fins a l’octubre 2023, amb la col·laboració de l’equip de La Central del Circ.

Concretament, les seves tasques seran:

– Definir amb les dues artistes beneficiàries els objectius i el calendari d’acompanyament a realitzar entre desembre de 2022 i juliol de 2023;
– Acompanyar i assessorar les dues artistes beneficiàries, amb una a dues sessions mensuals d’acompanyament personalitzat (definició de necessitats, descobriment d’eines, resolució de dubtes, seguiment i suport a l’aprenentatge, etc.);
– Orientar les dues artistes beneficiàries per l’elecció d’altres professionals per les sessions sobre temes específics;
– Definir el contingut i coordinar l’organització de les activitats paral·leles (trobades obertes i taules de diàleg i intercanvi);
– Col·laborar activament a la justificació de l’ajuda rebuda pel projecte (memòria econòmica i d’activitats).

Aquí podeu consultar les bases completes de la convocatòria i accedir al formulari.

La data límit per presentar-se a la convocatòria és el 6 de novembre de 2022 (inclòs). 

Sobre l’Espai d’Acompanyament

L’Espai d’acompanyament de La Central del Circ  vol ser un espai/lloc/temps dedicat als i les artistes emergents de circ contemporani perquè puguin desenvolupar el seu futur a través de diferents opcions d’acompanyament. És fonamental pensar que al centre de l’activitat de l’Espai d’acompanyament hi és l’ARTISTA i el seu creixement personal i professional, del qual el dispositiu vol tenir en compte les diferents facetes, és a dir la persona, el/la creador/a i gestor/a d’un projecte.

Els objectius de l’Espai d’acompanyament son millorar la inserció professional dels i les artistes emergents; estimular el diàleg interprofessional, fomentant el treball en xarxa i generant vincles entre creació i gestió; i ampliar el camp d’acció de les companyies de circ per tal que la envergadura del seu treball pugui créixer en el temps.

Si t’interessa estar informat/a de les novetats i propostes de l’Espai d’Acompanyament, pots inscriure’t a la base de dades específica!